Praktijkverpleegkundigen

In onze praktijk zijn praktijkondersteuners werkzaam. Het maken van een afspraak bij de praktijkondersteuner verloopt via de assistente.

Praktijkondersteuner- GGZ

De praktijkondersteuner- GGZ is een psychiatrisch verpleegkundige waar u met psychische klachten terecht kunt voor ondersteunende gesprekken. Zij biedt een luisterend oor en kan u handvaten geven, hoe met de klachten om te gaan. Indien uw problemen ernstiger zijn waardoor u intensievere begeleiding nodig heeft, kan zij met u nadenken bij welke instantie u het best terecht kunt.

Praktijkondersteuner- somatiek

Onze praktijkondersteuner- somatiek is een HBO-V verpleegkundige die nog een aanvullende opleiding heeft gevolgd om mensen met een chronische ziekte volgens protocollen te mogen begeleiden en behandelen. Zij werkt in nauwe samenwerking met uw huisarts.

U kunt bij haar terecht voor:

  • controle, begeleiding en behandeling van uw suikerziekte (diabetes mellitus)
  • instellen op insuline
  • controle, begeleiding en behandeling van uw longemfyseem (COPD)
  • afnemen van een longfunctietest (spirometrie)
  • stoppen met roken begeleiding

In de nabije toekomst zal haar takenpakket verder uitgebreid worden met:

  • controle, begeleiding en behandeling van uw hoge bloeddruk (CVRM)
  • ouderenzorg