Online afspraak maken

Hierbij bieden wij u de mogelijkheid om zelf online een afspraak in te plannen. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

  • Wij verzoeken u de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in te vullen zodat de afspraak correct in onze agenda's terechtkomt.
  • U kunt zo meteen een keuze maken of u tijd wilt reserveren voor een enkele hulpvraag (10 min.) of een complexere/ dubbele hulpvraag (20 min.).
  • de afspraak is voor één persoon, indien u met meerdere personen ieder een eigen hulpvraag heeft, verzoeken wij u losse afspraken in te plannen.
  • Wij vragen u rekening te houden met de mogelijkheid een andere arts te treffen dan degene die u heeft geselecteerd, dit in verband met ziekte, vakantie en nascholingen.